Projekty

Projekt: Zapojení evropských subjektů občanské společnosti do předcházení a odhalování politické korupce a zneužití veřejných prostředků
Partneři: Frank Bold Society, Naši politici o.s., KohoVolit
Termín2012-2014
Za finanční podpory z programu Prevence a boj proti trestné činnosti
Evropská komise – Generální ředitelství vnitřních věcí
eulogo

Projekt: OSI TTF – státem vlastněné podniky
Partneři: Frank Bold Society, Naši politici o.s., KohoVolit
Termín2012-2014
Podpořenoz grantu Open SocietyFoundations

osflogo

Sdružení zabývající se ekonomickým výzkumem veřejného sektoru.