Policy research seminar

Seminář k ekonomickému výzkumu veřejných politik, vedený primárně se studenty IES FSV UK. Účast je zcela dobrovolná, seminář probíhá jednou za 14 dnů.

Veškeré matediály k semináři jsou anglicky, přepněte prosíme do angličtiny.

Sdružení zabývající se ekonomickým výzkumem veřejného sektoru.